Posturi vacante


Posturi didactice scoase la concurs in anul scolar 2022-2023

In cadrul Departamentului de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei vor fi scoase la concurs urmatoarele posturi:

  • Șef de lucrări, poziţia 40, disciplinele: Tehnici si sisteme de imagistica medicala; Imagistică medicală; Medical Imaging; Asigurarea calitatii in aplicatii bazate pe imagine; Tehnici inteligente de diagnostic automat al imaginilor medicale.
    Domeniul ştiinţific: Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale.
  • Asistent, poziţia 68, disciplinele: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2; Teoria transmisiunii informaţiei; Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor.
    Domeniul ştiinţific: Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale.
  • Asistent, poziţia 69, disciplinele: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2; Retele neurale si Sisteme Fuzzy; Proiect - Informatică aplicată.
    Domeniul ştiinţific: Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale.

Calendarul concursului si metodologia de concurs pot fi consultat pe site-ul Universitatii Politehnica Bucuresti: https://posturivacante.upb.ro/didactice/