Posturi vacante


Posturi didactice scoase la concurs in anul scolar 2022-2023

In cadrul Departamentului de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei vor fi scoase la concurs urmatoarele posturi:

  • Conferențiar, poziţia 21, disciplinele: Teoria transmisiunii informației; Decizie şi estimare în prelu-crarea informațiilor;  Testarea automată a echipamentelor şi a proceselor; Advanced Electronics for Cars.
    Domeniul ştiinţific: Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale.
  • Conferențiar, poziţia 22, disciplinele: Criptografie şi protecția datelor; Electronica digitala - op2; Decizie şi estimare în prelucrarea informațiilor; Sisteme cu microprocesoare.
    Domeniul ştiinţific: Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale.

Calendarul concursului si metodologia de concurs pot fi consultat pe site-ul Universitatii Politehnica Bucuresti: https://posturivacante.upb.ro/didactice/