Departamentul de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei

Avand o traditie de peste patruzeci de ani, Departamentul de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei are un colectiv de 53 cadre didactice si 2 cercetatori.

Activitatea didactica a acestora inseamna:

  • cursuri de pregatire generala destinate studentilor din primii trei ani ai facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei (Teoria Transmisiunii Informatiei, Prelucrarea Digitala a semnalelor, Arhitectura Micoprocesoarelor s.a.);
  • cursuri de pregatire generala aderesate studentilor din facultatile de Energetica, Electrotehnica, Mecanica, Transporturi, IMST;
  • discipline de specialitate pentru studentii din ultimii ani ai facultatii de ETTI care au ales una din optiunile din cadrul specializarii Electronica Aplicata si anume: Ingineria Sistemelor de Calcul, Ingineria Informatiei, Imagini Forme si Inteligenta Artificiala, Electronica si Informatica Medicala;
  • discipline ale caror beneficiari sunt studentii inscrisi la Studii Aprofundate in specializarile: Ingineria Sistemelor de Calcul, Imagini,Forme si Inteligenta Artificiala, Electronica si Informatica Medicala.

Principalele directii de cercetare ale catedrei sunt: Teoria Informatiei si a Codurilor, Recunoasterea Formelor si Inteligenta Artificiala, Prelucrari de Imagini, Inteligenta Computationala ( retele neurale, sisteme fuzzy), Electronica si Informatica Industriala si Medicala, Baze de Date, Sisteme de Operare, Retele de Calculatoare si Prelucrarea Distribuita a Informatiei, Structuri si Algoritmi de Calcul Paralel.

In departament exista sapte profesori implicati in conducerea a peste 50 doctoranzi.

Departamentul are numeroase relatii de cooperare internationla cu universitati si organisme de cercetare din peste zece tari: Franta, Italia, Germania, SUA, Canada, Japonia etc. In fiecare an, in luna mai, este organizata Scoala de Prelucrare si Analiza a Semnalelor Multidimensionale de catre Laboratorul de Analiza si Prelucrare a Imaginilor din Departament, la care participa profesori si studenti din Franta, Italia, Germania, SUA, Canada.

DIRECTOR DE DEPARTAMENT:

Prof. dr. ing. Sever PAȘCA

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI EAII:

Prof. dr. ing. Sever PAȘCA
Prof. dr. ing. Radu DOGARU
Prof. dr. ing. Constantin VERTAN
Conf. dr. ing. Adriana FLORESCU
S.l. dr. ing. Alina SULTANA
S.l. dr. ing. Adrian LUCA
S.l. dr. ing. Dragos TARALUNGĂ